Bild über
Spændende tider

NPDG's historie

I dag er det en selvfølge at krydse over til fastlandet hurtigt og efter en fast tidsplan. I modsætning hertil var det tidligere meget vanskeligt for Pellworms folk at nå fastlandet. Den spændende historie om Pellworm-rederiet NPDG er beskrevet på en underholdende måde i bogen
"Fra hjuldamper til motorskib".

De dårlige transportforbindelser til fastlandet førte til, at borgerne i Pellworm af nød grundlagde deres eget rederi, "Pellwormer Dampfschiffsreederei", i 1872. Til at begynde med købte man den brugte hjuldamper "Husum" og døbte den "Pellworm".

Tvister med Reichspost i Berlin om forhøjelsen af den årlige faste pris til 850 RM for posttransport til Pellworm førte til, at "Pellwormer Dampfschiffsreederei" blev opløst. Den 16. maj 1902 blev "Neue Pellwormer Dampfschiffahrtsgesellschaft" grundlagt af borgere i Pellworm. Det efterfulgte det første Pellwormer dampskibsrederi fra 1872.

Da "Neue Pellwormer Dampfschiffahrts GmbH" blev grundlagt i 1902, blev der også bygget en ny "Pellworm", som blev drevet af kul og damp ved hjælp af to skruer. Denne nye teknologi var bedre egnet til at navigere i farvandet omkring Nordsø-øen Pellworm end det gamle skovlhjulsdrev. Samme år blev der også bygget en slæbebåd, som kunne hægtes bag på skibet for at transportere husdyr, hvis det var nødvendigt.

I juli 1930 blev det første motoriserede skib med dieseldrift sat i drift og igen døbt "Pellworm". Denne "Pellworm" sejlede fra Nordsø-øen Pellworm til Husum i en regelmæssig færgeforbindelse indtil 1966. Indtil midten af 1960'erne var Husum fastlandshavnen for Pellworms beboere. Skibene sejlede dertil på ca. 2,5 time.

Indtil da var rejsen til fastlandet en tidskrævende affære for Pellworms indbyggere, som skulle planlægges i god tid.
Kun cirka hver 14. dag var det muligt at tage en bådtur med et 8-timers stop i Husum for at købe ind, løbe ærinder eller besøge lægen. Denne tur blev kaldt en "lang dag". Udtrykket bruges stadig i dag af de gamle indbyggere i Pellworm.

Normalt blev der tilbudt en returrejse hver dag i et tidevand. Opholdet i Husum varede hele 30 minutter. I dette tidsrum skulle lasten losses og lastes om. Der blev ikke tilbudt ture på lørdage, søndage eller helligdage.

Transportforbindelsen fra Nordsø-øen Pellworm til fastlandet blev væsentligt forbedret, da havnen ved Strucklahnungshörn på Nordstrand blev taget i brug i 1966. Efter færdiggørelsen af den nye anløbsbro tog overfarten kun ca. 1 time.

Den videre rejse fra Strucklahnungshörn til Husum foregår stadig med bus i dag.

I 1965 satte rederiet kursen mod fremtiden med bygningen af en bilfærge og et passagerskib: Den første bilfærge MS "PELLWORM" blev søsat i maj 1966. Biler og lastbiler blev nu transporteret efter roll-on roll-off-princippet. Kapaciteten på denne første færge var 4 lastbiler, 6 personbiler og 200 passagerer om sommeren og 150 om vinteren.

På grund af en støt stigning i trafikken besluttede rederiet gentagne gange at bygge moderniserede færger i de følgende år fra 1970 til 1988.

Gennembruddet i transportforbindelsen mellem Nordsø-øen Pellworm og fastlandet kom i 1992 med opførelsen af dybvandsmolen på Pellworm. En ca. 2 km lang dæmning blev bygget fra Tammensiel uden for øen og ud i vadehavet.

Udstyret med moderne håndteringsfaciliteter, bygninger og parkeringspladser muliggør Pellworms dybvandsmole en stort set tidevandsfri sejlplan. Overfartstiden er blevet reduceret til ca. 35 minutter. Ved hver færgeafgang og -ankomst kører en gratis shuttlebus passagerer til dybvandsmolen eller fra molen til hovedbyen Tammensiel.

De regelmæssige færgeforbindelser til fastlandet er en stor forbedring både for indbyggerne i Pellworm og for turismen på øen.

De nuværende ejere af rederiet NPDG er mere end 100 aktionærer, hvoraf de fleste bor på Nordsø-øen Pellworm. Den administrerende direktør for Neue Pellwormer Dampfschiffahrts GmbH er Sven Frener.