Godt at vide

Passagerrettigheder

Information om passagerrettigheder ved passagertransport (EU-forordning nr. 1177/2010) Rettigheder i tilfælde af forsinkelse, afbrydelse eller aflysning af rejsen.
I tilfælde af aflysning eller forsinkelse af en afgang skal transportøren hurtigst muligt (senest 30 minutter efter det planlagte afgangstidspunkt) informere passagererne om det forventede afgangs- og ankomsttidspunkt. Hvis afgangen aflyses eller forventes at blive forsinket med mere end 90 minutter, skal passagererne normalt tilbydes gratis snacks, måltider eller forfriskninger i et rimeligt forhold til ventetiden.
Hvis overnatning er nødvendig, skal transportøren, hvor det er praktisk muligt, tilbyde passagererne passende indkvartering om bord eller i land uden beregning (begrænset til 80 EUR pr. passager pr. nat for højst tre nætter i land). Hvis en afgang aflyses eller forsinkes med mere end 90 minutter, skal transportøren straks tilbyde passagererne enten omlægning af rejsen (uden ekstra omkostninger) eller tilbagebetaling af billetprisen og om nødvendigt en gratis returrejse til afgangsstedet.

Passagerer har ret til kompensation ud over transport i tilfælde af forsinket ankomst. Kompensationen skal udgøre mindst 25% af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på mindst:en time for en planlagt rejse på op til fire timer to timer for en planlagt rejse på mere end fire timer og op til otte timer tre timer for en planlagt rejse på mere end otte timer og op til 24 timerseks timer for en planlagt rejse på mere end 24 timerHvis forsinkelsen er mere end to gange de ovenfor angivne tider, skal kompensationen udgøre 50% af billetprisen.
Transportøren er ikke ansvarlig, hvis passageren blev informeret om aflysningen eller forsinkelsen, før han købte billetten, hvis passageren er ansvarlig for aflysningen eller forsinkelsen, eller hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes vejrforhold, der påvirker skibets sikre drift, eller ekstraordinære omstændigheder, der ikke kan forhindres på trods af alle rimelige foranstaltninger, der forhindrer levering af passagertransporttjenesten.Disse rettigheder gælder ikke for passagerer med billetter med åbne rejsedatoer, så længe der ikke er angivet noget afgangstidspunkt, medmindre de har en tidsbegrænset billet.

Rettigheder for handicappede og bevægelseshæmmede
Transportører må ikke nægte at udstede en billet eller tilbyde billetter med et tillæg på grund af et handicap eller bevægelseshæmning hos personer som sådan. Et afslag kan kun overvejes for at overholde gældende sikkerhedskrav, eller hvis skibets design eller havnens infrastruktur og faciliteter gør sikker ombordstigning, ilandstigning eller transport umulig. I dette tilfælde skal transportøren forklare årsagerne og gøre alt, hvad der er rimeligt, for at tilbyde et acceptabelt transportalternativ.
Særlige krav til transporten skal meddeles kontraktparten senest, når transportkontrakten indgås. Transportøren er kun forpligtet til at yde assistance, hvis den handicappede kontakter transportøren mindst 48 timer, før assistancen er påkrævet, og ankommer til det udpegede kontaktpunkt senest 30 minutter før ombordstigningstiden eller senest 30 minutter før den planlagte afgangstid; ellers vil transportøren gøre sit bedste for at gøre rejsen mulig.

Klager
En klage skal først indgives til transportøren inden for to måneder efter den faktiske eller planlagte afslutning af rejsen. Transportøren skal informere passageren om forløbet af klagen inden for en måned efter modtagelsen af den. Det endelige svar skal gives inden for to måneder efter modtagelsen af klagen. Hvis der er behov for yderligere afklaring, söp - Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr, Fasanenstraße 81, 10623 Berlin, Tel: 030/6449933-0, kontakt(at)soep-online.de, www.soep-online.de.

Håndhævelsescenter for passagerrettigheder: Eisenbahn-Bundesamt (EBA), Heinemannstraße 6, 53175 Bonn, Tlf: 0228/30795-400, fahrgastrechte@eba.bund.de,
http://www.eba.bund.de/fahrgastrechte. Yderligere oplysninger om ordlyden af passagerrettigheder kan findes på: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do