Bild über
Gennem halligernes verden

Udflugter med MS "NORDFRIESLAND"

Verdensarvsområdet Vadehavet har altid fascineret både besøgende og fastboende. Den unikke mangfoldighed af flora og fauna, fascinationen af tidevandet og de fortryllende Halligen-øer tryllebinder straks alle. Oplev Nationalpark Vadehavet på en udflugt med MS "NORDFRIESLAND".

NPDG besvarer gerne spørgsmål om bådturene på 04844-753 eller info(at)faehre-pellworm.de.

For at gøre dig fortrolig med den rige biodiversitet i Vadehavet sættes et lille trawlnet ud på en lavvandet tidevandsflade og trækkes af skibet i et stykke tid.

Den spændt ventede fangst placeres straks i et saltvandsbassin og forklares for både børn og voksne af en ranger fra Vadehavets beskyttelsesstation. Forskellige fisk som rødspætte, stenbider, havskorpioner, krabber og rejer samt eremitkrebs, hvalrosser, søstjerner og søpindsvin kan ses. Interessante fakta om det naturlige vidunder af ebbe og flod og den nordfrisiske ø- og Hallig-verden afrunder informationen til passagererne.

Sejlturen til verdensarvsområdet Vadehavet omkring Nordsø-øen Pellworm tager ca. 2,5 timer.

Uforglemmelig feriesjov i juli og august for børn mellem 4 og 11 år: den hjertelige Pellworm-pirattur med Kaptajn Enøje og hans besætning!

Når piratflaget er hejst på MS "NORDFRIESLAND", går piraterne om bord på skibet, hvor der venter de små pirater og deres forældre nogle store overraskelser. Det inkluderer selvfølgelig også det rigtige pirat-outfit, som Kaptajn Enøje og hans besætning sørger for. Man er jo ikke en rigtig pirat uden f.eks. en klap for øjet.

Kaptajn Enøje opfylder mange piraters hemmelige ønske: Alle får lov til at styre skibet selv. Og som bevis på denne præstation får alle et piratkørekort til sidst - med navnet på hvert piratskibs kaptajn, selvfølgelig.

Den uhyggeligt smukke pirattur varer ca. 1,5 time. En forælder skal ledsage dig på piratturen. På grund af det begrænsede antal deltagere er det vigtigt, at du tilmelder dig mindst en dag i forvejen med angivelse af navnene på alle deltagere.

Priser for piratturen

Voksne20,00*
Børn25,00*
Familier70,00**
Hund3,00*
  • * OBS: På grund af den aktuelle situation forbeholder vi os retten til at tilføje et dieseltillæg.
  • Priserne er gyldige fra 01.01.2022
  • Rettidig registrering er vigtig på grund af det begrænsede antal deltagere.
  • Vær der mindst 20 minutter før afgang.
  • **Forældre med deres egne børn op til 14 år.

Hallig Süderoog er på UNESCO's verdensarvsliste og ligger ca. 6 km sydvest for Nordsø-øen Pellworm i beskyttelseszone 1 i Nationalpark Slesvig-Holstenske Vadehav. Nele og Holger har boet på den 60 hektar store Hallig siden september 2013. De er ansat i det statslige agentur for kystbeskyttelse, nationalpark og havbeskyttelse og forpagter også en stor del af området.

Ud over kystbeskyttelse omfatter deres opgaver naturligvis også naturbeskyttelse og vedligeholdelse af Halligs bygninger. Holger og Nele driver også et økologisk landbrug med gamle husdyrracer. I september 2015 fik de tildelt kvalitetsmærket "Ark Farm" af Foreningen til Bevarelse af Gamle og Truede Husdyrracer (GEH). Siden november 2017 har de fået afkom og har nu en hel familie boende på Hallig Süderoog. De bor der hele året rundt og er de eneste faste beboere i Nationalpark Slesvig-Holstenske Vadehav.

Hallig Süderoog har tilhørt delstaten Slesvig-Holsten siden 1971. Før det var Hallig privat ejet af familien Paulsen. Hermann Neuton Paulsen gjorde sit hjem kendt som "drengenes Hallig" ved at grundlægge en international ferielejr for drenge i 1927. Unge mennesker mellem 10 og 15 år fra forskellige sociale klasser og lande mødtes her i tre uger. De tog aktivt del i det landlige liv på Hallig, lærte om Vadehavet og oplevede international forståelse på en munter måde.

Hermann Neuton Paulsen døde i 1951, og hans svenske kone Gunvor Paulsen overtog driften af feriekolonien i et par år med hjælp fra forskellige administratorer. Men de nødvendige moderniseringer og reparationer - især efter stormfloden i 1962 - oversteg familien Paulsens økonomiske formåen. Så Hallig Süderoog blev solgt til delstaten Slesvig-Holsten.

Siden da har en medarbejder fra kystforsvaret boet der og stået for bevaring og forvaltning. Omkring to tredjedele af strandengene græsses intensivt af får og kvæg for at maksimere biodiversiteten af planter og mikroorganismer. Det særlige Hallig-landskab er også et vigtigt yngle- og rasteområde for mange fuglearter. Her kan man se trækkende gæs, terner og store flokke af vadefugle.

Fra maj til oktober kan Hallig Süderoog besøges, for eksempel som en del af en vadehavsvandring, guidet af Vadehavets Beskyttelsescenter eller det velkendte postbud Knud Knudsen, samt på udflugtsbåden MS "NORDFRIESLAND".

På Hallig kan besøgende se frem til den varme gæstfrihed fra Nele og Holger, som vil fortælle dem om den spændende historie om Hallig Süderoog og dens nutidige liv under en kort guidet tur på terpen. Vi besøger den frisiske pesel, stormflodsrummet og Hermann Neuton Paulsens mindested. For fortsat at kunne finansiere arken opkræves et Hallig-gebyr på 10 euro pr. voksen; børn har gratis adgang. Hallig-gebyret opkræves på stedet.

Nele og Holger skriver udførligt om deres lille ø på deres hjemmeside og giver også information om daglige begivenheder på Facebook.

Udflugten til Hallig Süderoog tager ca. 4,5 timer. Dette inkluderer ca. 1 time på øen.

Den 56 hektar store Hallig Südfall er et vigtigt yngle- og rasteområde for fugle og er et naturreservat. Det ligger mellem øerne Nordstrand og Pellworm og er beboet fra marts til november. Besøgende har kun adgang til Hallig som en del af en autoriseret guidet tur, da fuglene er hovedpersonerne i Südfalls marsklandskab, som er gennemkrydset af tidevandsbække.

En tur med passagerskibet MS "NORDFRIESLAND" giver passagererne mulighed for at lære dette fugleparadis at kende, hvor tusindvis af trækfugle raster, og mange havfuglearter yngler, f.eks. fjordterner, hjejler, sorthovedede måger og østersøkonger.

Den legendariske landsby Rungholt, som sank i 1362, ligger i umiddelbar nærhed af Hallig Südfall. I 1921 opdagede lokalhistorikeren Andreas Busch fra Nordstrand plovspor, diger og sluser fra det tidligere Rungholt i vaden ved Südfall. Alle, der i dag rejser til og fra Pellworm med færge, kan sige, som Detlev von Liliencron engang gjorde: "I dag sejlede jeg over Rungholt ...".

Gunda og Gonne Erichsen, de to halligbeboere, tilbereder en overdådig grillbuffet til deres gæster på MS "NORDFRIESLAND" om sommeren og serverer grønkål i efterårsmånederne. Prisen for dette er ikke inkluderet i billetprisen og betales direkte til familien Erichsen. Gunda Erichsen fortæller dig også masser af interessante fakta og oplysninger om Hallig Südfall. Besøget på Südfall varer ca. 1,5 time.

Hallig Nordstrandischmoor, i folkemunde kaldet Lüttmoor, er den yngste af Hallig-øerne og med en størrelse på ca. 170 hektar en rest af den gamle ø Strand, som sank i den store stormflod i 1634.

Indtil da hørte Nordstrandischmoor til den 220 kvadratkilometer store marskø Strand, ligesom nutidens Vesterhavsø Pellworm og halvøen Nordstrand. Hallig blev først koloniseret efter stormfloden. Indtil da blev Nordstrandischmoor kun brugt til tørveudvinding.

Forår og efterår gør trækfuglene holdt her i det nordfrisiske vadehav og på Nordsøens Halliger for at finde føde og genoplade batterierne, mens Halligliljens blomstring i sensommeren skaber et unikt natursceneri på Nordstrandischmoor. Halligflieder - også kendt som Bondestave - er en fredet art og må ikke plukkes.

En 3,5 kilometer lang dæmning, som fører til Beltringharder Koog på fastlandet og kun er farbar ved lavvande, forbinder Hallig Nordstrandischmoor med fastlandet. Den blev bygget tilbage i 1926. I øjeblikket bor der 25 halligboere på fire terper. Hver familie har sin egen lorry, en vogn, der kører på skinner og transporterer folk og alt andet, der er brug for på Hallig.

For århundreder siden fik skolegården navnet Amalienwarft af en skolemester. Her ligger grundskolen, gymnasiet og lærerboligen i Nordstrandischmoor. Skolen bliver også brugt som kirke. På helligdage bliver klasseværelset for eksempel omdannet til kirkesal. Til jul og påske kommer den ansvarlige præst fra Nordstrand og samler Hallig-menigheden til gudstjeneste.

Den gamle Hallig-kirkegård ligger i nærheden af skolegården. Gravpladsen er omgivet af en voldgrav og måler cirka 15 meter i kvadrat. Den sidste begravelse fandt sted i 1926, og i dag ligger halligerne fra "Lüttmoor" begravet på Odenbülls kirkegård på Nordstrand.

En lille anløbsbro på den sydøstlige spids er anløbshavn for udflugtsbåde på deres rundture gennem Nordsøens ø- og halligverden. Der uddybes jævnligt en sejlrende, så disse ture kan finde sted. Molen er dog tidevandsafhængig, og fortøjning er kun mulig ved højvande. Dagsbesøgende kan derefter udforske Hallig "Lüttmoor" i 1,5 time.

Halligkrog er anløbshavn for endagsbesøgende, der f.eks. kommer fra Nordsø-øen Pellworm med MS "NORDFRIESLAND" for et kort besøg på Hallig. Sejlturen til Hallig Nordstrandischmoor tager ca. 3,5 timer, og opholdet på Hallig er ca. 1,5 time.

Med 9 indbyggere er Hallig Gröde et af de mindste samfund i Tyskland. I tidens løb er det vokset sammen med Hallig Appelland og dækker nu et område på ca. 277 hektar.

Der er ingen regelmæssig fastlandsforbindelse til Hallig Gröde. Linjeskibet "Seeadler" med kaptajn Heinrich von Holdt sejler dog næsten dagligt til Hallig fra Schlüttsiel, men kun efter aftale med beboerne i vintermånederne.

Livet på Hallig er bestemt af tidevandet og vejret. Mad bestilles en gang om ugen hos en købmand på fastlandet, og Hallig kan kun nås med båd i den korte periode med højvande. Denne afsides beliggenhed adskiller Hallig Gröde fra de fleste andre Hallig-øer i Nordsøen, som er forbundet med fastlandet på forskellige måder.

MS "NORDFRIESLAND" kan kun anløbe Hallig på meget specifikke tidspunkter, og opholdet for passagererne er begrænset til ca. 1,5 time. Derefter skal skibet af sted igen for at undgå lavvande.

Livet på Hallig Gröde foregår på to terper, de kunstigt hævede høje: Fire gårde deler det lille område på Knudswarft, mens naboen Kirchwarft er hjemsted for den idylliske Halligkirke St. Margarethen fra det 18. århundrede og landets mindste skole med hovedskole og lærerbolig under samme tag. Skolen er i øjeblikket lukket på grund af mangel på børn i skolealderen.

En institution og et populært mødested for Halligs beboere og gæster er "Monikas Kiosk", hvor folk gerne mødes til en underholdende snak eller en snack, før de vender tilbage til Nordsø-øen Pellworm på MS "NORDFRIESLAND".

Sejlturen til Hallig Gröde tager ca. 5 timer, inklusive et ophold på Hallig på ca. 1,5 time.

Priser på udflugter

(gælder ikke for piratkrydstogter)
voksne28,00 €
Børn14,00 €
Familier70,00 €
Hunde3,00 €
  • Familieprisen gælder for forældre med op til 3 af deres egne børn i alderen 6 til 14 år.
  • Priserne er gyldige fra 01.04.2024
  • Husk venligst, at det ikke er muligt at reservere billetter til vores udflugter. Billetter fås direkte om bord.
  • Vær venligst ved MS "NORDFRIESLAND" mindst 20 minutter før afgang.